Mörrums Folkets Park och Hus

Styrelsen för Mörrums Folkets Hus förening

Ordförande tf.
 
Elisabeth Fridén 0454-547 06 / 0768-454706
Vice ordförande  
Madeleine Lindqvist 0709 566566
Kassör  
Lars Lindqvist 0454-514 43 / 0709-466901
Sekreterare  
Elisabeth Fridén 0454-547 06 / 0768-454706
Ledamot  
Bo Sandgren 0734-408216
Ledamot  
Kjell Andersson 0454-640 72 / 0706-273290
Suppleant  
Hans Göran Hansson 0708 618143
Suppleant  
Marco Gustavsson 0454-505 00
Suppleant  
Tony Christiansson 0705 346811
Suppleant  
Mikael Erdtman 0722 217654